Τρόποι Πληρωμής

Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής

Όνομα Δικαιούχου: Μάμμας Εμμανουήλ

SWIFT/BIC: PIRBGRAA

Κωδικός IBAN: GR7601720780005078074122784

Αριθμός Λογαριασμού: 5078074122784


Όνομα Δικαιούχου: Μάμμας Εμμανουήλ

SWIFT/BIC: VPAYGRAA

Κωδικός IBAN: GR8970100000000930527521151

ID λογαριασμού: 930527521151


Copyright © 2010 - 2023 - Web Technical - All Rights Reserved.