Όνομα Δικαιούχου: MAMMAS EMMANOUIL

SWIFT/BIC: PIRBGRAA

IBAN: GR7601720780005078074122784

Αριθμός Λογαριασμού: 5078074122784


Όνομα Δικαιούχου: MAMMAS EMMANOYIL

SWIFT/BIC: VPAYGRAA

IBAN: GR8970100000000930527521151

ID λογαριασμού: 930527521151