Σχεδιασμός ιστοσελίδων

Υλοποίηση Ιστοσελίδας ΙΚΕ

Αριθμό ΓΕΜΗ
Αριθμό Μητρώου Επιμελητηρίου
Κεφάλαιο εταιρείας
Διαχειριστές εταιρείας
Ημερομηνία λήξης πρώτης διαχειριστικής περιόδου.
ΚΑΔ (Κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων ΙΚΕ)

Υλοποίηση Μονοσέλιδης Ιστοσελίδας

Πλατφόρμα WordPress
Responsive Layout
Δημιουργία έως 1 σελίδας απο εμάς
Χάρτης Google Maps
Φόρμα Επικοινωνίας
Social Media Buttons
Google Analytics

Υλοποίηση Δυναμικής Ιστοσελίδας

Πλατφόρμα WordPress
Responsive Layout
Δημιουργία έως 10 σελίδες απο εμάς
Χάρτης Google Maps
Φόρμα Επικοινωνίας
Social Media Buttons
Google Analytics

Υλοποίηση Ηλεκτρονικόυ Κατάστηματος

Πλατφόρμα WordPress
Responsive Layout
Δημιουργία έως 20 σελίδες απο εμάς
Υποστήριξη ιστοσελίδας
Συγγραφή Κειμένων
Social Media Buttons
Google Analytics